به گزارش روابط عمومی پژوهشکده پولی و بانکی، امیرحسین داودیان درباره چگونگی حل مشکل درآمدی بانک‌ها و صنعت پرداخت با اصلاح روش‌های کسب و کار گفت: در حال حاضر در صنعت پرداخت درآمد ما قرضی است یعنی کسی که از ما خدمت می گیرد اگر تمایل داشت پول ما را می دهد اگر نه هم