سامانه چک الکترونیک یک سامانه حاکمیتی و متمرکز است که با استفاده از سامانه‌های صیاد، چکاوک و زیرساخت‌های اعتبار سنجی بانک مرکزی فعالیت می‌کند.دو ابزار کلیدی چک‌های الکترونیک را داده پیام و امضاء الکترونیک تشکیل می‌دهند. به گزارش پایگاه خبری بانکداری الکترونیک، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در روز ۲۴ اردیبهشت ماه مستند پیش نویس

چک‌های الکترونیکی

يك چك الكترونيكي نسخه الكترونيكي و يا به عبارتي نسخه نمايشي چك كاغذي است. بانک مرکزی پیش نویس «الزامات، ضوابط و فرایندهای اجرایی چک الکترونیکی» را منتشر کرد. رویکرد اصلی سامانه چک الکترونیک، به حداقل رساندن مخاطرات و کاستی‌های موجود در فرایندهای چک کاغذی و ارائه روشی امن و ساده برای مشتریان و بانک‌ها بیان