اینترنت اشیاء چند سالی است که در صنایع مختلف جای خود را باز کرده است، بیشترین کاربرد آن‌هم در لوازم‌خانگی و خودروهاست. بانکداری هم حوزه‌ای است که می‌تواند از اینترنت اشیاء بهره‌مند شود. در فناوری اینترنت اشیاء فناوری اطلاعات خود را به مخاطب و آحاد جامعه نزدیک کرده و با استفاده از کلیه دستاوردهای سال‌های گذشته،

آنچه که انسان را از سایر مخلوقات دیگر متمایز می‌کند، ذهن کنجکاو اوست.حس کنجکاوی در مورد چگونگی انجام کارها و خلاقیت برای ارائه راهکارهای جدید برای جامعه بشری امری ذاتیست.دنیایی بهتر و امن‌تر، دغدغه فکری همیشگی بشر بوده است.اینترنت به دلیل امکان اتصال از تمام نقاط دنیا، نقش اصلی را در این حوزه ایفا کرده