نیما صبوری امروزه سهولت دسترسی به کارت‌های اعتباری‌ بانک‌ها و موسسات مالی، باعث شده است تا استفاده از آنها در میان مردم بسیار مرسوم شود. این کارت‌ها به منظور دریافت وجه، انجام پرداخت‌های حضوری و غیرحضوری و سایر امکاناتی که فراهم می‌کنند مورد استقبال فراوان قرار گرفته‌اند.  در دنیای کارت‌های بانکی، انواع مختلفی از این کارت‌ها