در سال‌های پیش رو، همانند امروز، مدیریت کسب‌وکارها به عهده‌ی انسان‌ها خواهد بود، ولی پیش‌بینی می‌شود به دلیل فشارهای رقابتی و تلاش برای موفقیت‌های بیشتر، پای اهرم‌های دیگری نیز به عرصه باز شود. یکی از این اهرم‌ها که پیشرفت روز‌افزونی دارد و روشن است که در آینده، بیش از امروز، رواج خواهد داشت، هوش ماشینی

الزامات رگلاتوری برای بانک‌ها و مؤسسات مالی، مستقیماً تحت تأثیر نیازهای مشتریان این صنعت است. تجربه ورشکستگی و برآورده نشدن انتظارات مشتریان توسط بانک‌ها و مؤسسات مالی در طول تاریخ صنعت بانکی در جهان منجر به کاهش اعتماد مشتریان و درنتیجه افزایش انتظارات در حوزه امنیت و مدیریت ریسک شده است؛ تا جایی که نبود تضمین

بایستی بین اصطلاحات هوش تجاری (BI) و سیستم‌های هوش تجاری (BIS) تمایز قایل شد. به طوری که سیستم‌های هوش تجاری یا محیط هوش تجاری به عنوان کیفیت اطلاعات در مخازن داده ایِ خوب طراحی شده و هماهنگ با ابزار‌های نرم افزاری مناسب کسب و کار می‌باشد که برای کارکنان دانشی سازمان‌ها دسترسی به موقع، تحلیل

هوش تجاری ابزاري است که به شناسایی هوشمندانه داده‌هاي اطلاعاتی، تجمیع آنها و تحلیل چند بعدي داده‌ها که از منابع مختلف به دست آمده می پردازدو نیازهای اطلاعاتی و مدیریتی را در زمینه تصمیم‌سازی برطرف می‌کند.برای بسیاری از بانک ها و موسسات مالی، مدیریت موثر مشتریان در سطح شعب عامل حیاتی برای موفقیت است. در

هوش تجاری(BI) مدت‌هاست که از یک کلمه کلیدی در صنعت به یک ضرورت در سازمان‌ها در حوزه‌های مختلف تبدیل شده است. توانایی تشخیص داده‌های اطلاعاتی کلیدی در سازمان یا صنایع شما به صورت هم‌زمان، مهم‌ترین عامل در به روز‌‌‌رسانی سازمان در شرایط در حال تغییر تجارت این روزهاست. شما می‌توانید به سرعت و بدون هیچ